Herken je dit? Je hebt een klantgesprek gehad en je bent helemaal leeggezogen. Je energieniveau is naar een dieptepunt gezonken en het gesprek kostte je ook nog veel meer tijd dan je had gedacht.

Grote kans, dat jij iemand tegenover je had met een andere gedragsstijl.

Hoe werkt dit?

Als jij snel beslissingen neemt en over hoofdlijnen praat, en jij met iemand aan tafel zit die vanuit informatie en feiten denkt, dan praten jullie vanuit een verschillende gedragsstijl.

Dat kan zorgen voor onbegrip.

Als je dat weet dan kun je het volgende doen:

Neem een collega mee naar het gesprek die van nature graag gesprekken voorbereidt of notuleert. Hierdoor leg je de informatie vast, dat schept vertrouwen bij je klant.

Zeker bij een klant die belang hecht aan vertrouwen en kwaliteit komt het vastleggen van de informatie ‘betrouwbaar’ over.

Heb je niet de luxe om iemand mee te nemen?

Benoem dan vooral feiten over je dienstverlening (bijv. met onze oplossing heeft u 10% minder ziekteverzuim). Je klant overtuig je niet met mooie verhalen en snelle resultaten.

Je klant wil zeker weten dat de keuze die hij maakt, logisch is en dat hij die keuze aan zichzelf en ook binnen de organisatie kan uitleggen.