Je hebt ze vast wel. Klanten die je humeur, je tijd en je geld kosten. Als ik hier bij ondernemers op doorvraag dan vinden ze het lastig om met deze klanten in gesprek te gaan. Stel je voor dat zo’n klant weggaat? Ik geef dan terug: wat mis je aan winst, voldoening en ambassadeurschap als zo’n klant je verlaat? Want een goede klantrelatie levert je winst op, voldoening en mond op mond reclame binnen zijn of haar netwerk. Een tip die bij mij werkt: bespreek met je klant wat jullie gezamenlijk belangrijk vinden in de samenwerking. Als je bijvoorbeeld gaat voor kwaliteit: wat versta je hieronder en wat heb je van elkaar nodig om die kwaliteit te borgen. Vraag je klant ook om commitment op de afspraken die je maakt. (bijv. tijdige aanlevering van stukken) Houdt de klant zich hier niet aan? Geef dan feedback op de gemaakte afspraken en bespreek de consequenties voor jullie allebei. En ja, misschien leidt dit ertoe dat je afscheid gaat nemen van een klant. Het geeft je ruimte om de relatie met je bestaande energiegevers verder uit te bouwen en nieuwe energievers aan je te binden.